Voor wie

Crosslink is er voor:

Bijvoorbeeld: huisartsen, medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding, welzijn, jeugdhulp, thuiszorg, …

Ook naastbetrokkenen kunnen vanzelfsprekend contact op nemen.

We hebben bijzondere aandacht voor vroegdetectie en -interventie bij GGZ-problemen. 

Scroll naar boven