Wat mag je verwachten

Bij contact via de algemene consult en advieslijn (050 14 08 84), krijg je een medewerker uit de gespecialiseerde GGZ aan de lijn.
Afhankelijk van de vragen van de beller, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Onmiddellijk consult en advies
  door een medewerker uit de gespecialiseerde GGZ tewerkgesteld bij een van de betrokken partners
 • Ondersteuning op maat
  onder de vorm van psycho-educatieve trajecten, teamcoaching, … 
 • Waar nodig en mogelijk: rechtstreekse toeleiding naar een behandeltraject bij één van de betrokken actoren
  o.a. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Mobiel Team WINGG, Centrum Ambulante Revalidatie (CAR), Covias, …
 • Verwijzing en toeleiding naar een behandeltraject bij een gespecialiseerde GGZ-actor
 • Vorming

Wat is Crosslink niet:

 • Geen aanmeldpunt voor crisistrajecten:
 • Geen bijkomende tussenkomst of overname van trajecten die reeds lopen bij een GGZ-partner
 • Geen exclusieve toegangspoort – wie de weg naar het gepaste GGZ-aanbod kent (gespecialiseerde GGZ-actoren, huisartsen en CLB-medewerkers) en deze inschatting zelf kan maken, hoeft dit niet via Crosslink te doen 

Consult en advies

Vanuit de GGZ gaan we actief mee op pad vanaf dat er een vermoeden is of vragen zijn inzake psychische problemen, in die verhalen waarin betrokkenen de weg niet kennen. We richten ons hierbij voornamelijk op eerstelijnsactoren die de weg niet of onvoldoende kennen binnen de GGZ (wie de weg wel kent, kan meteen contact opnemen met de betrokken GGZ-actor). 

Ondersteuning

Ondersteuning door Crosslink kan de vorm aannemen van:

 • Coaching van teams uit de zorg en welzijnssector (bijvoorbeeld door aansluiten op teamoverleg en meedenken over -het omgaan met- bepaalde cliënten)
 • Netwerkopbouw of -ondersteuning (oor de doelgroep 24+ wordt er hiervoor vanuit Crosslink geschakeld naar de collega’s van C&O Covias
 • Psycho-educatieve trajecten (bijvoorbeeld vroegdetectie middelengebruik, problematisch gamen, psychose, …)
 • Aanklampende zorg  (voor de doelgroep 24+ wordt er hiervoor vanuit Crosslink geschakeld naar de collega’s van C&O Covias)

Rechtstreekse toeleiding

De juiste zorg door de juiste hulpverlener op het juiste moment’ is één van onze leidende principes.
Wanneer uit het gesprek bij de consult en advieslijn nood blijkt te zijn aan een traject binnen de gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg, wordt er rechtstreeks toegeleid naar de regionale partner met het best passende aanbod.

We schakelen hierbij zo snel als mogelijk. Als er voor het betreffende aanbod een zekere wachttijd of wachtlijst is, kan er advies gegeven worden rond hoe de wachtperiode te overbruggen (bijvoorbeeld installeren van zelfhulp, online-apps, …). 

Scroll naar boven